Zahutyń酒店预订

在地图上查看Zahutyń

Chata Starych Znajomych Zahutyń
9.1/10 好极了
50 点评
免费Wi-Fi

Chata Starych Znajomych酒店位于Bieszczady Mountains山脚下一座宁静葱郁的村庄中,其客房位于两座高地风格的小屋中,提供免费无线网络连接。

Zahutyń 281, 38-500 萨诺克, 波兰

简介 现在就预订